Blå anemone (Hepatica nobilis)

    Blå anemone bliver 10-15 cm. høj. De blå blomster sidder enkeltvis på små stive, bladløse stilke. Bladene er trelappede og overvintrende, især på beskyttede voksesteder. Den blomstrer fra ca. midten af marts til slutningen af april. Nye blade fremkommer i slutningen af blomstringen. 

    Blå anemone trives bedst på kalkholdig og leret jordbund eller som den skovplante den er, i en god muldjord. Den trives både på tør som fugtig jord. 

    Blå anemone skal stå i halvskygge-skygge. Den kan dog tåle sol i foråret indtil planterne ovenover den får blade. Derefter skal den have fred for solen. Den trives derfor godt under løvfældende buske eller træer. Der må dog ikke blive dyb skygge, da de nye blade som fremkommer efter blomstringen, skal kunne samle lys til videre vækst. Hen på sommeren visner Blå anemone ned.


    Blå anemone har ikke udløbere som andre anemoner og danner derfor aldrig store tæpper. Den er således ikke god som bunddækkende plante. God til bier og andre insekte. God krukkeplante. Fuldt hårdfør. Planten er giftig.

Formering:

Formeringen sker ved deling eller frø. Hvis planten står et sted hvor den trives, sår den sig selv lystigt. Frøene kan spredes over store afstande af myrer. 

Frøene skal udsåes straks efter høst, men spirer først det kommende forår.