Planteformering

Her vil jeg dele mine erfaringer med planteformering, opdelt i vegetativ- og frøformering.

Da jeg er novise på området og selv henter meget hjælp på nettet, vil det være beskrivelser, der nødvendigvis ikke munder ud i et heldigt resultat - der er nærmere tale om eksperimenter! Når eksperimenterne lykkes, vil jeg integrere oplysningerne på de enkelte planters side.

Der vil også være links til gode beskrivelser på nettet.