Englesød (Polypodium vulgare)

Englesød bliver indtil 40 cm høj. Den har oprette bladstængler. Bladene er svagt takkede afsnit. De er glatte, læderagtige og vintergrønne. Bladene fælles i foråret, hvor den brune bladfod bliver siddende på rodstokken som en lille rund udvækst.

Når løvet springer ud i maj er bladene rullet spiralformet sammen, men senere bliver de langsomt rettet ud.

Englesød trives både i sol og skygge på fugtig og på tør bund,  I fri natur vokser den som regel på ret næringsfattig bund i klitter, heder, lysåbne skove, stendiger m.v. 

Den er meget anvendelig som stedsegrønt bunddække, da den er meget tæt. Den breder sig dog langsomt.

Formering:

Planten spredes både ved udløbere og sporer. 

Det er muligt at opformere engel­sød ved hjælp af sporerne, men små­planterne vokser uhyre langsomt, og metoden kan kun anbefales til særlig interesserede amatører. da sporeformering er besværlig og langsommelig. Deling af de større planters rodstok er til gengæld en meget nem, sikker og hurtig forme­ringsmetode. 

En enkel måde at sporeformere på er at samle mangeløvblade og lægge dem et halvskygget sted i haven. Der vil så efterhånden komme forkim, og senere små mangeløvsplanter.