Koldsåning, såning af "kuldekimer"-frø

Mit planterum
Mit planterum
Mine koldtsåede frø står i dette højbed dækket af så de ikke får for meget vand
Mine koldtsåede frø står i dette højbed dækket af så de ikke får for meget vand

Mange frø er såkaldte "kuldekimer"-frø. Særligt staudefrø.

At være "kuldekimer" vil sige, at frøet er i dvaletilstand, når det falder fra moderplanten i efteråret. Dvaletilstanden ophæves kun ved at frøet udsættes for frost og tø i løbet af vinteren. Herved sikres, at frøet ikke spirer om efteråret for allerede at dø når frosten sætter ind. Om foråret vil frøet spire og kimplanten kan klare sig.

Vil man gøre naturen efter, kan dette ske ved koldsåning.

Koldsåning sker om efteråret eller vinteren i såbakker med drænhuller. Flamingokasser er rigtig gode. Så i fugtigt så- og prikkeljord. Frøene skal som hovedregel dækkes med dobbelt så meget jord/sand, som frøet er stort - altså oftes meget lidt!

Kassen skal stå udendørs, f.eks. under et halvtag, i et koldt skur, carport el.lign. Jorden skal holdes let fugtig. Hvis det er for fugtigt risikerer man, at frøene mugner. Pas også på at frøene ikke ædes af mus eller andre dyr. Kassen skal stå ude minimum et par måneder. Det er ikke nødvendigt med lys på dette tidspunkt.

Man kan nu væbne sig med tålmodighed og vente til foråret kommer og frøene spirer, eller man kan fremskynde processen således:

I februar/marts tages kassen ind i varmen - gerne i et rum med 20-22 grader. Det er stadig ikke nødvendigt med lys førend frøene spirer. På det tidspunkt skal der til gengæld masse af lys til, men ikke direkte sol i et sydvendt vindue - her skal der skærmes af for solen. Hvis man har taget sine såkasser ind tidligt, og frøene begynder at spire inden der er lys nok i vindueskarmen fra naturens side (fra medio marts), er det nødvendigt med vækstlys. Ellers bliver planterne lyse og ranglede. Har man ikke vækstlys eller tilstrækkeligt naturligt lys, kan man forsøge sig med at sænke rumtemperaturen. Herved sænkes behovet for lys også.

Småplanterne skal prikles i potter, når de har fået andet eller tredje blad. Nu er det, der kan blive trængsel i vindueskarmene, for planterne kan først flyttes i drivhus i april og derefter på friland i slutningen af maj. 

Hvis man ikke har et drivhus, og planterne skal direkte på friland i maj, er det vigtigt at planterne hærdes inden udplantning. Det gøres ved at sætte dem ud i nogle timer hver dag i en uges tid - ikke i direkte sol - og derefter tage dem ind igen. Dermed vænnes planterne langsomt til sol, vind og skiftende temperaturer.