Blå bjørnegræs (Blåsvingel) - (Festuca Glauca ”Elijah Blue”)

Blå bjørnegræs "Elijah Blue", er en stedsegrøn græs med blågrå/grønne overhængende blade og grønne aks i maj-juni. Den har en overhængende, kompakt vækst og bliver ca. 35 cm. høj. Om efteråret bliver bladene mere brunlige.

Blå bjørnegræs trives bedst i fuld sol og i en let, porøs havejord. Den er meget nøjsom og tåler tørke. Undgå at plante den i fed jord og for meget fugtighed. Her vokser den ganske vist frodigt, men har svært ved at overvintre. Blå bjørnegræs er ellers hårdfør, men kan godt få frostskader. Sker dette, klippes planten tilbage om foråret og den vil skyde påny. Stående vinterfugt kan den ikke. 

Blå bjørnegræs vokser ud til siderne fra midten af planten, som tørrer ind og dør bort. Derfor skal man plante om hvert 3. år, hvor den gamle plante kan deles i mange småplanter. Vand grundigt efter plantningen. 

Blå bjørnegræs fylder meget på grund af de overhængende blade og kan både plantes enkeltvis eller i grupper og er også god til bunddække. Den egner sig desuden til alpine haver.

Formering:

Bjørnegræs formeres ved deling. Dette sker bedst i april-maj, aldrig sent om efteråret. En enkelt større tue kan let deles op i en mængde små planter, der hurtigt vokser til, hvis bare der følger en smule rod med hver enkelt af planterne. Man gør det sikrest i april-maj, aldrig sent om efteråret. 

Det sker, at Bjørnegræs sår sig selv.