Engblomme (Trollius cultorum "Orange Princess") og

Asiatisk Engblomme (Trollius Asiaticus)

Engblomme "Orange Princess" bliver ca. 50 cm. høj og har grønne håndfligede blade og blomstrer med fyldte orange blomster i maj-juni.

Asiatisk Engblomme bliver ca. 60 cm. høj. Den har bronzefarvet løv og fyldte oran­gegule blomster i maj-juni.

Engblomme står helst placeret i fuld sol. Det er en vand­bredsplante eller sumpbedsplante, som kun trives i tilstrækkelig fugtig og næringsrig muldjord. Hvis den skal trives i et staudebed skal der blandes rigeligt med spagnum, ler og sand i plantehullet og der må vandes grundigt i forsommertiden. Man kan gøde med kompost. God snitblomst, der holder sig længe. Den er fuldt hårdfør.

Engblomme er ingen ideel havestaude. Kort efter afblomstringen i det tidlige forår visner toppen normalt bort og efterlader en bar plet. Den skal derfor plantes, hvor den efter blomstringen kan skjules af andre planter. Hvis man klipper den ned efter blomstring, vil den bryde igen og blomstre igen hen på eftersommeren.

Her i 2017 har mine gamle engblommer (billedet nederst - det er ikke en Princess alligevel!) stået med flot løv hele sommeren. Jeg har kun fjernet frøstandene, og nu her i august er der flere knopper der er ved at springe ud. Så der er ingen regler uden undtagelser.

De vis­ne frøstande er iøvrigt meget dekorative, så det ser pænt ud at lade dem blive stående, når de visne blade fjernes. Gode naboplanter er Astilbe, engkabbeleje, abeblomst, kat­tehale, sværdlilje og primula, som alle trives i meget fugtigt jord. 

Formering:

Engblomme formeres bedst ved deling. Gamle planter har en meget fast rodklump, og der skal en spade til for at dele den. Man bør omplante og dele efter 3-4 år på samme voksested. Nyplantning og om­plantning kan ske i det tidlige forår, men bedst efter afblomstringen i juli -august.

Engblomme kan også frøformeres, men den kan i Danmark kun bestøves af 4 arter af blomsterfluer, da andre insekter meget sjældent kan bestøve på grund af de tillukkede blomsterblade. Hvis bestøvning lykkes kræver frøene en fugtig periode og en kuldeperiode - ikke nødvendigvis frost. Frøene holder sig desuden dårligt - kun 8% kan spire efter 16 måneder. Iøvrigt kan det vare op til 2 år før frøene spirer. 

Det er derfor absolut den nemmeste måde at formere ved deling.