Almindelig Fingerbøl (Digitalis Purpurea)

Alm. Fingerbøl hos mig december 2016
Alm. Fingerbøl hos mig december 2016

Almindelig Fingerbøl er en 50-150 cm.'s to-årig urteagtig plante med opret vækst. Det første år danner den en grundstillet roset af blade. Næste forår skyder en kraftig, svagt dunhåret stængel med elliptiske blade, der bliver mindre og mindre op ad stænglen. Den blomstrer i juni-august med blomster der sidder i en lang, endestillet klase. Blomsterne springer ud fra bunden mod toppen. Blomsterne er purpurrøde rørformede/ klokkeformede med hvidkantede, sorte pletter ned gennem svælget. Frugterne er kapsler med mange, små frø. Den del af planten som er oven over jorden er meget giftig.

Fingerbøl stiller ikke særlige krav til jordbunden; den udvikles godt såvel i fuld sol som i halvskygge og trives også på stenet grund. 

Jeg har Fingerbøl i halvskygge mod vest. Det vil nu sige, at den sår sig selv rundt om i haven. Ikke aggresivt, men de små planter dukker op hist og her. Så flytter jeg dem bare der hen, hvor jeg vil have dem. De skal vandes godt efter flytning.

Formering:

Fingerbøl sås  i løbet af juni. I løbet af eftersommeren udvikles bladrosetten og planten vil blomstre det følgende år.

Jeg har nu forsøgt at så i sensommeren/først på efteråret, hvor selvsåning typisk sker. Jeg såede umiddelbart efter at jeg havde samlet frøene. Jeg ved endnu ikke om frøene vil spirre.