Mosbregne (Polystichum setiferum ”proliferum”)

Mosbregne "Proliferum" har bløde, mørkegrønne, snitdelte blade. Den er tuedannende og bliver ca. 50  cm høj og 30 - 50 cm bred. Langs midterribben danner den yngleknopper, der på den nederste del af bladet udvikler små blade, der ligner mos. 

Den trives bedst i fugtig, humusrig jord i halvskygge/ skygge. Når først den er etableret kan den tåle tørre perioder.

Den er middelt voksende. og kræver mellem gødning. Er fuldt hårdfør. 

Formering:


Mosbregne kan formeres ved deling.

Endvidere sker formering ved at yngleknopperne (bulbillerne) falder af, når bladene visner, og nye planter kan skyde op. Man kan "høste" yngleknopperne fra de visne blade og så/plante dem.