Forsytia (Vårguld)


Vårguld er det danske navn og Forsythia er det latinske navn på denne busk som vi alle kender.

Forsytia er en utrolig populær prydbusk med et væld af blomster på bladløse grene i marts-april. De forskellige arter bliver 150-400 cm. høje.

Forsytia trives i enhver havejord, blot der ikke er alt for tørt. Den blomstrer rigest i sol, men trives dog også i halvskygge. Den kræver ikke læ og er fuldstændig hårdfør.

De gamle forsytiagrene skal straks fjernes efter afblomstring. I løbet af sommeren ud­vikles nye skud både fra beskæringsste­det og fra plantens basis. Disse skud blomstrer som regel den 2. som­mer. Skuddene bliver ret lange, men bør ikke tilbage­skæres da det går ud over den senere blomstring. Bliver buskene for tætte, kan man foretage en udtynding ved at fjerne de ældste hovedgrene helt fra jorden. 

I øvrigt kan man »beskære« buskene let i tiden mellem nytår og blomstringen og sætte de afskårne kvi­ste til drivning i stuen.  

Forsytia kan plantes solitært og kan også bruges som hækplante, men er dog ikke ideel, da de årlige beskæringer går ud over blomstringen. Forsytia kan i større haver med rigtig god virkning plantes i busketter sammen med andre senere blomstrende prydbuske. Efter afblomstringen har forsytia ingen stør­re prydværdi.

Forsytia er også god som espalierplante, da grenene er tynde og smidige og let kan ledes i bestemte retninger. Husk dog stadig at beskære den grundigt hvert år efter afblomstringen.

Formering:

Forsytia formeres ved hjælp af stiklinger i efterår, vinter eller det tidlige forår. Hver stik­ling skal være på ca. 20 cm, hvoraf 3/4 stikkes ned i jorden. De er meget nemme at få til at slå rod.

Stiklinger af sommerskud i juli kan også anvendes; de er da klar til udplantning følgende forår.