Syrisk Rose (Hibiscus Syriacus) ”Red Heart”

Syrisk Rose "Red Heart" er et løvfældende opretvoksende lille træ eller busk, som bliver 1-2 m højt og 1,2-1,5 m bredt. Den blomstrer i juli-september måned med 10-12 cm store, hvide blomster med rød midte. 

Syrisk rose kan plantes i sol eller i let skygge og den tåler næsten alt jord, bare den er vel drænet. Den trives allerbedst på en lidt beskyttet plads op ad en sydmur i læ for alle vinde. Den er vinterhårdfør, men små planter vil gerne beskyttes. Ved meget sne og hård vinter kan den med fordele dækkes med granris. Den tåler ikke vintervåd jord, så det værste der kan ske er at sne eller is tør ned om rødderne, og der så kommer endnu en frostperiode.

Syrisk rose kræver i øvrigt ingen pasning udover vanding i meget tørre somre.

Syrisk rose kan beskæres sen vinter eller tidligt forår, men først når den er blevet over 1,25 meter i højden. Klip busken ned til den ønskede størrelse. Ellers kan man ofte nøjes med at tynde ud i ældre buske. Ved udtynding opnås færre men større blomster.

Formering:

Syrisk rose formeres let ved urteagti­ge stiklinger i forsommeren.