Høstanemone (Anemone jap. "Königin Charlotte" og "Spendens")

Königin Charlotte
Königin Charlotte
Spendens
Spendens

Høstanemone "Königin Charlotte" bliver ca. 1 m. høj, er busket med rosa blomster på stive stængler. Opbinding er ikke nødvendig. Den blomstrer i august-oktober.

Høstanemone "Splendens" bliver ca. 70 cm. høj, og blomstrer på høje opretvoksende stilke med rosarøde blomster i august-oktober. Opbinding ikke nødvendig.

Høstanemone trives bedst i halvskygge i dybmuldet næringsrig jord, men gror også fint i skovbund eller ganske almindelig havejord. Den trives ikke i en tung, dårlig drænet jord, og i for tør jord bliver den slatten. Den skal derfor også vandes i tørre perioder. I fuld sol svides blomsterne. Høstanemone er fuldt hårdfør, men helt unge planter bør vinterdækkes den første vinter.

Det er en god snitblomst der holder sig længe.

Høstanemone kommer sent frem om foråret, så pas på med haveredskaberne!

Høstanemone har en kraftig vækst med lette udløbere, så den breder sig. Desuden selvsår den sig. Pas på den ikke udkonkurrerer naboplanterne!

Høstanemone plantes best om foråret, da den har sarte rødder der har brug for lang tid til at etablere sig inden vinteren. Den deles også bedst om foråret. Den har dybtgående rødder der kun er svagt forgrenede. Man kan derfor være i tvivl, om der overhovedet er rod med, når man deler planten. Der skal dog ikke meget rod med for at flytningen lykkes. Det betyder så også, at der tit dukker planter op på den gamle vokseplads - og det betyder at den kan formeres ved rodstiklinger.

Endelig kan høstanemone frøformeres. Dette gøres bedst efterår/vinter, da frøene skal kuldepåvirkes.