Stenhøjsbrudeslør (Gypsophila repens)

Stenhøjsbrudeslør (også kaldet Dværg-Gipsurt) bliver 10-15 cm. Bladene er smalle, mørkegrønne/rødlige og ligner græs. Blomster­standen består af kortstilkede hvid/rosa blomster. Den blomstrer i juni-juli, men efter en pause kan plan­ten blomstre på ny til langt hen på efteråret. Trives i fuld sol. Jorden skal være drænet og gerne kalkholdig. Tørketålende. Den passes med let gødning. Den er middeltvoksende og fuldt ud hårdfør. God bunddække- og stenbedsplante. God snitblomst.

Hos mig er planten placeret forrest i bedet mod vest og får ikke fuld sol. Jeg fik den midt sommer, og den er vokset godt til. 

Formering:

Stenhøjsbrudeslør kan formeres ved udløbere (deling), stiklinge og frøudsæd.

Stiklinge stikkes i maj, og der dannes rødder i løbet af ca. 1 måned.

Frøene sås om foråret i bede på friland. Småplanterne skal prikles og herefter stå på bed til det følgende forår. Herefter kan man plante den på blivestedet.